Yeşil Çatılar

Green Roof Urbanscape

Binaların tasarımlarının zamanla değişmesine rağmen, binaların işlevleri neredeyse aynı kalmıştır:   koruma, konfor, kışın sıcaklık ve yazın serinlik. Ancak, son yıllarda, binaların ve yeşil çatı çözümlerinin çevresel etkisi önemini giderek artırmaktadır.  

Sürdürülebilirliğe ilişkin önemin giderek artmasıyla beraber, binanın kullanım ömrü açısından, herhangi bir binanın çevresel etkisi, kullanıldığı süre içerisindeki enerji tüketimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı ile belirlenmektedir.  

Yeşil çatılar, modern mimari anlayışının ötesine geçer ve binaların şehir planlaması içerisindeki rolüne yeni bir değer katarlar. Sadece kentsel çevreye doğallık katmak için değil, aynı zamanda kentsel ısı adası etkisi ve yağmur suyu yönetimi gibi önemli sorunlar için de çözüm sağlamak amacıyla tasarlanırlar.