Yeşil Çatı Türleri


Ekstensif yeşil çatılar
 

Ekstensif yeşil çatılar, sığ (tipik olarak 7-10 cm) toprağa sahiptir. Sedum, yosun, ot, çim ve az bakım gerektiren veya hiç bakım gerektirmeyen diğer bitkiler yetiştirilebilir. En hafif yeşil çatı türüdür. Ekstensif yeşil çatılar, su geçirmez membran için cazip koruma sağlar ve su akışını büyük oranda azaltır. Yeşil çatı tamamlandığında, yılda bir veya iki defa denetim sağlanacaktır. Düzenli gelişim ve başarı sağlamak için sonbaharda veya ilkbahar başlarında yılda bir defa düzenli gübreleme gerekir. Aşırı uzun kuraklık koşulları olmadıkça sulama sistemine ihtiyaç duyulmaz. Ekstensif yeşil çatıya düzenli erişim gerekli değildir.

 

İntensif yeşil çatılar  

İntensif yeşil çatılar daha derin toprak katmanına (15 cm üstü) sahiptir ve çimden süs çalılarına ve yarı olgun ağaçlara kadar daha fazla bitki çeşidi yetiştirilebilir. Toprak derinliği, sulama sistemi ihtiyacı ve bakım seviyesi, bitkilendirme türüne göre belirlenir. Bu tip yeşil çatıda düzenli çatı erişimi genellikle sağlanır, dolayısıyla yürüyüş yolları, duvarlar ve hatta su elemanları tasarıma dahil edilir.

 

Değişkenler Ekstensif İntensif
Bitkilendirme Sedum, çim, bitkiler Çim, süs çalıları, ağaçlar
Yükseklik <15cm 25-100cm
Sulama Çoğunlukla yok Her zaman gerekli
Ağırlık 50-150kg/m² 250-1,000kg/m²
Yürüme olanağı Yok/Sınırlı Var
Su tamponu 4-12mm 18-39mm
Çatı yük kapasitesi Çoğunlukla yeterli Ekstra güçlü çatı yapısı gerektirir
Bakım Çok az Normal bahçeyle karşılaştırılabilir
Çatı eğimi 45 dereceye kadar Düz veya teraslar şeklinde