Sosyal Faydalar

Doğal görünüm 

Yeşil çatıların doğal karakteri, kentsel
alanlardaki beton yapılaşmadan kurtulmayı
sağlar ve modern mimariye önemli
değişiklikler getirir. Çeşitli çalışmalara göre,
yeşil alanların varlığı, rahatlatıcı psikolojik
etki sağlar, kan basıncını düşürmeye yardımcı
olur ve kalp atışını düşürür.
Birçok avantajından dolayı, yeşil çatılar
konutların ve ticari yapıların değerini
önemli ölçüde artırırlar. 

Kullanılabilir yeşil alan

Yeşil çatılar, sınırlı açık alan bulunan
kentsel alanlarda ek yeşil alanlar sağlamaya
yardımcı olurlar ve binaların değerini artırırlar.

Erişilebilir çatılar, hobi bahçeleri, ticari veya
rekreasyonal alanlar gibi çeşitli kullanım
amaçları için tasarlanabilirler. 

  

Kentsel tarım 

Yeşil çatı, ayrıca kentsel tarım için fırsatlar
yaratır. Yerel gıda sisteminin oluşması
sayesinde kentsel karbon ayakizini
azaltabilir ve kentin kendi gıda kaynaklarını
kullanmasını sağlayabilir.