Çevresel Faydalar

Kentsel Isı Adası Etkisinin Azaltılması  

Yeşil çatılar, kentsel alanlarda ortam hava sıcaklığının
düşürülmesindeki en etkin yollardan biridir.

Yazın, kentlerdeki sıcaklık dereceleri binaların ve
yolların ısı emilimi nedeniyle kırsala göre yaklaşık 5-7°C
daha yüksek olabilmekte ve geleneksel çatı
üzerindeki sıcaklık, yeşil çatı ile karşılaştırıldığında 40°C
kadar daha yüksek olabilmektedir.

Tyndall İklim Değişikliği Merkezi’nin yaptığı bir
araştırmaya göre, kentsel ısı adası etkisini azaltmak
için kentlerde %10 daha fazla yeşil alana ihtiyaç vardır.

Yağmur suyu tutma.

Yeşil çatıların bir önemli avantajı da yağmur
suyu akışını azaltmasıdır. Bu özellik, yazın
kanalizasyon sistemleri üzerindeki yükü
%70-95 azaltmaktadır. Yeşil çatılar, yağmur
suyu yönetiminde çoğunlukla kullanılan yağmur
suyu giderleri ve benzer ekipmana yönelik ihtiyacı
azaltarak veya ortadan kaldırarak maliyeti düşürmeye
yardımcı olurlar. Yağmur suyu tutma kapasitesi,
şiddetli yağışın yol açtığı kazaları sınırlamaya yardımcı olur.

Yağmur suyu arıtma

Doğal bir biyo-filtrasyon aracılığıyla, yeşil çatılar,
atık ve toksinlerin derelere ve suyollarına ulaşmasını
önlerler.

Kohler & Schmidt’in araştırmasına göre (1990) yeşil
çatı, yağmur suyundan kaynaklanan kurşun, bakır ve
kadmiyum sülfitin %95’i ve çinkonun %19’unu substratta
tutarak, yerel su kalitesinin korunmasına yardımcı olur.

CO2 azalması

Yeşil çatı, küresel ısınmanın en önemli sebeplerinden
biri olarak kabul edilen havadaki CO2 miktarını
azaltmaya yardımcı olur. 1m2‘lik yeşil çatı yılda
5 kg CO2 emebilir.

Ayrıca, düşen enerji tüketimi sayesinde, karbon
dioksit azalmasına senede 3.2 kg ek katkıda
bulunur* 1m2'lik yeşil çatı, bir otomobilin 80 km’de
yaydığı miktardaki CO2 gazını emebilir.

Daha temiz bir hava

Yeşil çatılardaki bitkiler duman, ağır metaller ve
uçucu organik bileşikler gibi hava kaynaklı partikülleri
atmosferden toplayarak hava kalitesi ve insanların
sağlığı üzerine olumlu etkide bulunurlar.

Araştırmacılar, 1m2 yeşil çatının her yıl 0.2 kg hava
kaynaklı partikülün havadan emilmesine yardımcı
olabileceğini tahmin etmektedirler**.

Doğal habitat

Kentleşme arttıkça, biyoçeşitliliğin korunması,
belediyelerin ana gereksinimlerinden biri halini
almaktadır. Yeşil çatı, çeşitli türler için bir
habitat sağlayabilir ve kent altyapısının
bozduğu ekolojik döngüyü iyileştirebilir.

*Birleşik Devletler Çevre Koruma Kurumu EPA - Kentsel Isı Adası Etkisinin Azaltılması: Strateji Özeti