Voordelen voor het milieu

Vermindering van stedelijke opwarming (Urban Heat Island Effect) 

Groendaken zijn een van de meest effectieve manieren om de omgevingstemperatuur in stedelijke gebieden te verlagen. Tijdens de zomer ligt de temperatuur in stedelijke gebieden ongeveer 5 tot 7 graden hoger dan op het platteland. Dit komt doordat gebouwen en wegen hitte absorberen. De temperatuur op een traditioneel dak kan tot 40 graden hoger worden dan op een groendak. Volgens onderzoek uitgevoerd door het Tyndall Centre for Climate Change is er 10% (of meer) groen in steden nodig om het UHI Effect (Urban Heat Island) te verminderen. 

Regenwater behoud

Een zeer belangrijk voordeel van groendak is de vertraging van de afvoer van regenwater. De riolering wordt hierdoor in de zomer tot wel 70 – 95% minder belast. Tevens kunnen groendaken bijdragen om de kosten van dure installaties op de riolering geheel of gedeeltelijk te beperken. Daarnaast kan schade worden voorkomen door de vertraging in afvoer van regenwater bij hevige regenval.

Zuivering van regenwater

Door middel van natuurlijke biofiltratie van een groendak wordt voorkomen dat verontreinigde en giftige stoffen de rivieren en waterwegen kunnen bereiken. Volgens een onderzoek van Kohler & Schmidt blijft 95% van lood, koper en cadmium en 19% van zink afkomstig uit het regenwater in het
substraat achter. Dit zorgt voor een verbeterde kwaliteit van het water.

CO² reductie

Groendaken helpen om de hoeveelheid CO2 in de lucht te reduceren. CO2 wordt beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. 1 m2 groendak kan jaarlijks 5 kg aan CO2 absorberen. Bovendien leidt het lager energieverbruik als gevolg van een groendak tot de reductie van carbon dioxide (jaarlijks 3.2 kg/m2)*. Ter vergelijking, 1 m2 groendak absorbeert jaarlijks dezelfde hoeveelheid CO2 als een gemiddelde auto zou uitstoten tijdens een rit van 80 km. 

 

Schonere lucht

De vegetatie draagt bij aan het opvangen van luchtdeeltjes, zoals smog, metalen en vluchtige organische stoffen van de lokale atmosfeer. Dit heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en gezondheid van de bewoners. Onderzoekers schatten dat 1 m2 groendak bijdraagt om jaarlijks 0.2 kg luchtdeeltjes te absorberen **. 

Natuurlijke omgeving

Door de groei van stedelijke gebieden is biodiversiteit een van de belangrijkste eisen voor gemeenten. Groendaken zorgen voor een leefomgeving van diverse soorten planten en dieren en herstelt de ecologische cirkel die verstoord is door de groei van stedelijke infrastructuur.

*United States Environmental Protection Agency EPA - Reducing UHI: Compendium of Strategies