Types groendaken


Extensieve groendaken
 

Extensieve groendaken bestaan uit een dunne laag substraat (meestal 7-10 cm), geschikt voor een afwerking van verschillende soorten sedum, mos, kruiden, grassen en andere vegetatie, waarbij weinig of geen onderhoud vereist is. Een extensief groendak is het lichtste systeem. Extensieve groendaken bestaan uit een aantrekkelijke vegetatie bovenop de waterdichte dakbedekking. Wanneer het groendak is aangelegd, dient er 1 à 2 keer per jaar een inspectie plaats te vinden. Jaarlijkse bemesting is nodig om de vegetatie gezond te houden.
Irrigatie is niet vereist, behalve als er lange droge periodes zijn. Daarnaast hoeft een extensief groendak niet makkelijk toegankelijk te zijn.

 

Intensieve groendaken 

Intensieve groendaken bestaan uit een dikkere laag substraat (15 cm of meer) en een breder scala aan planten die hierop kunnen groeien, van gazons tot sierstruiken en bomen. Het type beplanting zal bepalen welke dikte van het substraat vereist is. Ook bepaalt het type beplanting de behoefte aan een irrigatiesysteem en de hoeveelheid benodigd onderhoud. Toegang tot het dak is mogelijk, meestal worden hiervoor paden, muren en zelfs waterpartijen opgenomen in het ontwerp.

 

Variabelen Extensief Intensief
Vegetatie Sedum, gras, kruiden Gras, sierstruiken, bomen
Hoogte <15 cm 25-100 cm
Irrigatie Meestal niet Altijd nodig
Gewicht 50-150 kg/m² 250-1000 kg/m²
Beloopbaar Gelimiteerd Ja
Waterbuffer 4-12 mm 18-39 mm
Draagvermogen dak Meestal voldoende Vereist extra sterke constructie
Onderhoud Erg weinig Vergelijkbaar met gewone tuin
Dakhelling Tot 45° Plat of op terrassen